Kontakt

CEZAMAT PW Sp. z o.o.

ul. Polna 50

00-644 Warszawa

Telefon: + 48 22 234 7157

e-mail: biuro@cezamat.eu

Dzień 1 – Wydział MiNI PW
Dzień 2 – Wydział Fizyki PW
Dzień 3 – Wydział EiTI PW