Konferencja

 

Ogólnopolska konferencja Nauka. Infrastruktura. Biznes. to wyjątkowe wydarzenie organizowane w dniach 13–15 października 2014 roku (15 X sesje zamknięte dla uczestników projektu SIMS) przez CEZAMAT PW Sp. z o.o. (działająca na rzecz Politechniki Warszawskiej), realizującą projekt Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Głównym celem konferencji jest zacieśnianie relacji między środowiskiem naukowym i biznesowym oraz zainicjowanie współpracy pod kątem wdrażania konkretnych rozwiązań technologicznych i rozwoju infrastruktury badawczej. Wydarzenie będzie również miejscem do dyskusji na temat nowych możliwości prowadzenia badań w Polsce oraz programu badawczego CEZAMAT-u.

Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi, wydarzenie stanowi okazję do zaprezentowania profilu działalności firm elektronicznych, informatycznych i technologicznych oraz uzyskania wiedzy nt. najnowszych badań z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii, prowadzonych w wiodących polskich instytutach i ośrodkach naukowo-badawczych.

Podczas konferencji wystąpieniom przedstawicieli świata biznesu oraz czołowych polskich ośrodków naukowo-badawczych towarzyszyć będą panele dyskusyjne poświęcone perspektywom funkcjonowania nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz otwarte debaty dotyczące rozwoju zaawansowanych materiałów i technologii. Istotną częścią programu będzie również podsumowanie części stażowej oraz zainicjowanie szkoleń i doradztwa prowadzonych w ramach projektu SIMS Science Infrastructure Management Support (Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą), prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wizualizacja Laboratorium Centralnego CEZAMAT budowanego przy
ul. Poleczki w Warszawie