Materiały pokonferencyjne

Serdecznie dziękujemy wszystkim panelistom, prelegentom, uczestnikom programu SIMS oraz zgromadzonym gościom konferencji Nauka.Infrastruktura.Biznes. za tak liczne przybycie i aktywny udział w wydarzeniu. Wystąpienia na forum oraz rozmowy kuluarowe przedstawicieli nauki i biznesu były świetną okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń i oczekiwań, lepszego zrozumienia specyfiki działania obu tych środowisk, co, mamy nadzieję, przełoży się na poprawę skuteczności współpracy oraz osiągnięcie obopólnych korzyści i lepszego zaspokojenia potrzeb rynku.

Dzięki uprzejmości prelegentów konferencji

Nauka. Infrastruktura. Biznes.

zamieszczamy prezentacje jako materiały pokonferencyjne:

Panel instytutowy:

dr Marek Nowicki – WCZT

prof. dr hab. inż. Krzysztof  Stańczyk – GIG

prof. dr hab. Paweł Olko – CCB

prof. dr hab. Jerzy Langer – EIT+ info
                                             EIT+ prezentacja

prof. dr hab. n. med. Joanna Rzeszowska – BIO-FARMA

dr inż. Andrzej Stępniewski – ECOTECH – COMPLEX

prof. dr hab. inż. Marek Przybylski – ACMIN AGH

prof. dr hab. inż. Romana Śliwa – CZT AERONET

płk dr inż. Krzysztof Różanowski – WIML

prof. dr hab. Ewa Bulska – CNBC

 

Panel biznesowy i start-upy:

Tomasz Zaboklicki, Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz S.A.-PESA

Przemysław Tomków, Flytronic – FLYTRONIC

Anna Rogowska, p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Rozwoju – CZIiTT

Piotr Pietrzak, IBM – IBM